ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและสะอาด อร่อย หุงได้โดยไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง ทำให้บริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัด ได้รับรางวัลประเภทต่างๆมากมาย เช่น

 

        รางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่นจาก สมอ. ปี พ.ศ. 2536-2537 ( 2 ปีซ้อน )

 

        รางวัลในฐานะโรงงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมคุณภาพดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2538

 

        รางวัลบรรจุภัณฑ์ดีเด่น จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ปี พ.ศ. 2536

 

        รางวัลเชลล์ชวนชิม โดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิ์วัตน์ ปี พ.ศ.2534 และปี พ.ศ. 2538

 

        รางวัลเปิบพิสดาร โดยคุณสันติ เศรตวิมล ปี พ.ศ.2543 นอกเหนือจากรางวัลต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว

 

        บริษัทโรงสีเอกไรซ์จำกัดยังได้การรับรองมาตรฐานการผลิตในระบบ ISO 9001:200 GMP และ HACCP ในปี พ.ศ.2545

 

           จากเกียรติคุณและประสบการณ์ ในวงการค้าข้าวสารมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ทำให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บริษัทมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้าวสารอย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายของบริษัท มิใช่เพียงเพื่อต้องการหวังผลในการประกอบการทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่บริษัทยังคงตั้งปณิธารไว้ว่า พลโลกได้มีโอกาสบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุภาพ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ที่ว่า “ มุ่งมั่น พัฒนา ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสังคมไทยและสังคมโลก”